Làm cách nào Doanh nghiệp tôi biết Bầu Trời Mới làm việc minh bạch?

Bầu Trời Mới chúng tôi trong quá trình làm việc với doanh nghiệp của bạn sẽ được thực hiện và giám sát tuân thủ theo hợp đồng. Ngoài ra nhân viên được cử hỗ trợ sẽ được giám sát bởi bên quý Doanh nghiệp và Bầu Trời Mới nên cam kết mọi hoạt động của chúng tôi đều minh bạch.

Bên Bầu Trời Mới có nhận Đào tạo nghiệp vụ kế toán không?

Bầu Trời Mới được thành lập với mục đích hỗ trợ Doanh nghiệp về các nghiệp vụ về Thuế, kế toán, kiểm toán. Do đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ đào tạo, huấn luyện và tư vấn các nghiệp vụ về kế toán cho nhân viên của Doanh nghiệp.

Nhân viên hỗ trợ của Bầu Trời Mới sẽ làm việc ở đâu?

Để giúp tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp thì trong thời gian hợp đồng đã thỏa thuận với đôi bên. Nhân viên hỗ trợ của Bầu Trời Mới sẽ được điều qua tại Doanh nghiệp để làm việc cũng như để giúp nhân viên dễ dàng xử lí nhanh chóng các nghiệp vụ phức tạp của bên Doanh nghiệp.

Thời gian Bầu Trời Mới hỗ trợ chúng tôi trong bao lâu?

Để hỗ trợ tốt nhất cho Doanh nghiệp nhất là đối với các Doanh nghiệp mới thành lập. Bầu Trời Mới chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ hợp tác theo 3 giai đoạn. Và mỗi giai đoạn sẽ được kí hợp đồng trong 3 tháng. Trong đó với mỗi giai đoạn thì nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên đến khi hiểu tính chất công việc.

Các thông tin của công ty chúng tôi vẫn bảo mật chứ?

Trước mỗi nghiệp vụ với Bầu Trời Mới đều có hợp đồng kí kết rõ ràng. Nếu thông tin về bất kì điều gì về thuế, kế toán xác định bị tiết lộ từ phía Bầu Trời Mới. Chúng tôi sẵn sàng tuân thủ theo quy định hợp đồng và chịu trách nhiệm truy cứu trước Pháp luật Nhà Nước.

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI